Visste du detta?

  • Mest värme i en normalvilla försvinner genom fönster (ca 35%) och på andra plats kommer väggarna med 20%.
  • Genom att återvinna frånluften i ett FTX-system kan energianvändandet för uppvärmning minskas med 50-60% om din villa är relativt tät.
  • Den genomsnittliga energieffektiviseringen från ett FTX – aggregat gör att koldioxidutsläpp minskas med upp till 3500kg/år. Det motsvarar lika mycket som utsläppen från en bensindriven bil som körs i 2900 mil
  • För varje grad som du sänker inomhustemperaturen minskar du uppvärmningskostnaderna med ca 5 %.
  • Tyvärr har nu för tiden 40 % av alla barn problem med någon form av astma eller allergi.
  • För att en luftrörelse inte ska upplevas som drag bör lufthastigheten ligga under 0,15 meter/s.
  • Det är klart billigare att avfukta luft än att värma luft. Man kan i tvättstuga komma billigare undan genom att hänga tvätten samtidigt som man sätter igång en avfuktare. Nackdelen är att det tar längre tid innan tvätten är torr.