Ventilationsflöde och lukt

Människan utsöndrar luktämnen från andningsorgan, matsmältningsorgan och hud. Även vid mycket skämd luft förekommer luktämnen i så små koncentrationer att de inte har någon giftverkan – sekundärt har de dock stor betydelse då det känns obehagligt att andas in skämd luft. Andningsfrekvensen minskar; vilket leder till en försämring av blodets syresättning varvid ämnesomsättningen minskar. Dålig lukt påverkar på så sätt allmäntillståndet hos en person; ventilationsflöde och lukt i ventilationen har därför stor betydelse.

Försök har gjorts för att hitta metoder och mätinstrument för att mäta lukt men med dåligt resultat. Försök har också gjorts att hitta en metod för att bedöma lukt med hjälp av bedömare i panelgrupper. Resultatet fick förhållandevis stor spridning eftersom människor bedömer lukt olika – I allmänhet uppfattas inte lukten i ett rum som obehaglig av dem som redan vistas där men upplevelsen hos en person som inträder i rummet kan användas för att bedöma luftkvaliteten. Luktintensiteten samvarierar med koldioxidhalten och luktintensiteten anses nå en obehaglig nivå samtidigt med att koldioxidhalten stigit till 1 000 ppm.