VAV-system

VAV-system betyder Variable Air Volume, dvs variabelflödessystem, som innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan variera. Det regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro och därmed kommer tomma rum att ventileras minimalt. En närvarogivare indikerar om rummet används och ökar ventilationsflödet.

Flödesregleringen sker antingen med motordrivna spjäll eller motordrivna tilluftsdon. För att inte det varierande luftflödet i ett rum ska störa ventilationen i övriga rum, krävs tryckgivare och tryckhållande utrustning i kanalsystemet. Både tillufts- och frånluftsfläktama måste kunna flödesregleras.
VAV-systemet används i lokalbyggnader som kontor, skolor, hotell etc och kylbehovet sommartid bestämmer det maximala luftflöde som fläktar, aggregat och kanaler ska dimensioneras efter. Tilluftstemperatur ligger runt +15 °C. Det dimensionerande ventilationsflödet för VAV-system är större än i ett CAV-system och därmed blir både kanalsystem och luftbehandlingsaggregat större.
VAV-spjäll i ett VAV-system