Kan man förlänga livslängden på ventilationsfilter?

Man kan såklart önska sig att livslängden på sitt ventilationsfilter skulle vara längre och därmed inte behöva bytas så ofta vilket även är en kostnadsfråga. Det är såklart inte lätt att ändra på detta utan att man behöver byta 1-2 ggr per år såvida man inte har enkla plattfilter som behöver bytas 3-4 ggr.

Det finns ändå tre sätt att få längre livstid på filterna.

  1. Använd lägre filterklass – om detta är möjligt men rekommendationen är F7 och man bör inte i ett FTX-aggregat ha mindre än F5 på tilluften.
  2. Förfilter – Använd filterbox eller liknande så att du kan sätta ett förfilter G3 före ditt finfilter. Det filtret är billigare och förlänger driftstiden. Det enklaste och billigaste är att sätta ett enkelt planfilter som förfilter men tänk på att detta filtret ska bytas ca 4 ggr per år.
  3. Större filteryta – Kanske inte den lättaste punkten men allt är möjligt och tex. aggregat från Enervent har så att man kan byta från planfilter till veckade luftfiler och även till påsfilter med många små påsar. Ibland kan man bygga om aggregatet som har planfilter och använda någon annat fabrikat som har veckat luftfilter där måtten inte skiljer sig så mycket.

Fuktigt ventilationsfilter

Ventilationsfilter mår inte bra av att ständigt vara fuktiga. Smutspartiklarna som fastnar i filtermedian byggs då upp till en ”stoftkaka” där bakterier kan frodas. Gäller det bara ett vanligt regn som bygger upp fuktigheten så har det inte så stor betydelse utan då kommer filtren att snabbt torka upp igen. Man kan installera väderskydd om fallet skulle vara att ditt ventilationsfilter ständigt är för fuktigt. Normalt så förekommer det inga filter i FTX-aggregat som är tvättbara utan då förstörs strukturen och den elektriska uppladdningen och därmed får man kraftigt försämrade egenskaper. En annan sak att tänka på är att filter ofta inte tål högre temperaturer än 70-80 °C.