FTX och ljud

Ett vanligt klagomål på fläktstyrda FTX-ventilationsanläggningar har varit buller. I många anläggningar är buller ett väl så besvärligt problem som drag, dålig luft eller felaktig inomhustemperatur. Det går att bygga om äldre FTX-anläggningar så att störande ljud minskar kraftigt. Det effektivaste sättet att minska ljudet på är att använda ventilationsljuddämpare. Det finns föreskrifter om högsta bullernivåer i bostäder. Moderna anläggningar har en låg ljudnivå som oftast inte stör alls. Man strävar alltid efter att ha en låg lufthastighet i kanalerna, vilket minskar ljudnivån kraftigt och detta kombinerat med ljuddämpare så nära ljudkällan som möjligt gör att man mer eller mindre inte har problem med FTX-anläggningar idag.

Två vanliga skäl till att moderna anläggningar ändå bullrar är felaktig montering, trånga kanaler och snålat in på ljuddämpare. Buller kan vara svårt att åtgärda, inte minst eftersom så många olika problem kan ligga bakom bullret.
Tabell med ljudvärde