Radonsanering med FTX

FTX-ventilation sänker radonhalten i huset

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren. I dag kan man utföra radonsanering med bland annat FTX-ventilation.

Radon kan också avges från alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som tillverkades mellan 1920-talet till 1978. Blåbetong som redan var tillverkat kan ha använts som byggmaterial efter 1978. Byggnader med byggmaterialet som radonkälla kan få en radonsanering utförd, oftast med hjälp av ventilation.

Radonsanering kan utföras med FTX-ventilation

Radonsanering med FTX-ventilation.

Tror man att man kan vara utsatt för en förhöjd radonhalt inomhus bör man i första hand vända sig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i kommunen. Förvaltningen kan hjälpa till med råd och eventuellt även mätning. Egnahemsägare kan söka bidrag för sanering av huset från länsstyrelsen i länet där de bor, om radongashalten utgör en olägenhet för människors hälsa. Ett bidrag kan ges för exempelvis radonsanering med FTX-ventilation.

Strålsäkerhetsmyndigheten har en facebooksida om radon och radonsanering i hus.