Lite om ventilation

Inomhusluften tillförs hela tiden vattenånga från människor, material och maskiner. Utandningsluft och duschande är också stora källor till fukt i inomhusluft som behöver transporteras ut.
Ventileras denna inte bort får man kondens, först på kalla ytor som fönster, kallvattenledningar och sedan kanske till och med på väggar och möbler som man först inte märker. En tillräcklig ventilation avlägsnar denna vattenånga samt lukter, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterialet och förebygger fuktrelaterade mögelproblem. Barn är ännu känsligare för dålig luft och mögel än vad vi vuxna är. De har lättare för att utveckla allergier av dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus. Allergier som kan sätta livslånga spår. Med en kontinuerlig ventilation i ditt hus kan du andas en renare och friskare luft och därigenom erhålla en bättre hälsa.
Badrumsfläkt för ventilation
Badrumsfläkt

Förhindra fuktskador med bra ventilation

Det behövs alltså en bra ventilation för att kunna späda ut föroreningar/lukter och föra bort denna luft från byggnaden och tillföra så ren luft som möjligt. I vissa fall behövs även den inkommande uteluften renas innan den tillförs luften inomhus på grund av allergi.

Ur husets synvinkel och med hänsyn till risken för fuktskador är valet av ventilationssystem av stor betydelse. Hög luftfuktighet inomhus kan göra att det börjar mögla på ytor och inredning och att fönster och konstruktioner både får ytliga och inre skador av mögel och röta. Det är speciellt viktigt att din ventilation är tillräcklig i sovrummen där man befinner sig hela natten och luftvolymen är kanske inte så stor. Ett bra ventilationssystem ska fungera så att det blir ett undertryck för att inte riskera att fukt tränger sig via luften ut i väggar, fönster och upp genom vindsbjälklag och på vinden orsakar kondens och risk för mögel- och rötskador.