Ventilation och ekonomi – är bra inomhusklimat också bra för ekonomin

I dag finns ett antal forskningsrapporter som visar att ett bra inomhusklimat inte bara är bra för människors hälsa och välbefinnande – det är också bra för ekonomin. Människor som vistas i ett bra inneklimat blir helt enkelt mer lönsamma än människor som arbetar i sämre miljöer. Om innemiljön är riktigt dålig kan konsekvenserna bli sjukskrivningar med lidande och vårdkostnader som följd.

Om vi vistas i en inomhusmiljö vi trivs i och mår bra i, jobbar vi mer effektivt. Och att sådant som ljud, ljus, luft och temperatur är viktigt för hur bra vi trivs är det få som argumenterar emot.
När en byggnad projekteras är det framför allt två saker som diskuteras. Det första är själva byggnaden. Det andra är budgeten. Med obegränsade ekonomiska resurser är det enkelt att bygga hus med fantastiskt inneklimat, innovativ design och perfekt anpassning till de verksamheter som ska bedrivas där.

Verkligheten ser dock sällan sådan ut. Alla byggprojekt har en fastställd budget, det gäller både enfamiljsvillan som inte får kosta med än 1,9 miljoner och det nya universitetssjukhuset vars byggnadsbudget är på över en halv miljard. I detta ska allt rymmas.Om man bygger en ny byggnad, eller bygger om en gammal, på ett sätt som gör att inneklimatet kan räknas som en pluspost i bokföringen har man gjort rätt. Men vad är det som gör att inneklimatet blir en pluspost?
Följande kan räknas in där:

  • Ett bra inomhusklimat gör att de som arbetar i lokalen ökar sin produktivitet
  • Ett bra inomhusklimat minskar antalet sjukdagar vilket innebär minskade kostnader för alla – företaget, den enskilde och samhället.
Antalet sjukdagar minskar snabbt när man förbättrar inneklimatet i en lokal. Forskning visar att en liten ökning av ventilationen i en lokal minskar antalet sjukdagar med en dag om året per anställd. Värdet av denna extra arbetsdag per anställd och år är betydligt högre än den kostnad som förbättringen inneburit.
Det finns forskning som visar att man genom att investera i förbättrat inomhusklimat enkelt uppnår en produktivitetsökning på sex procent. Dock behövs bara en ökning på två procent för att investeringen ska bli lönsam, resten är alltså ren vinst. Läs mer om boverkets obligatoriska ventilationskontroll.

 

Kan man förlänga livslängden på ventilationsfilter?

Man kan såklart önska sig att livslängden på sitt ventilationsfilter skulle vara längre och därmed inte behöva bytas så ofta vilket även är en kostnadsfråga. Det är såklart inte lätt att ändra på detta utan att man behöver byta 1-2 ggr per år såvida man inte har enkla plattfilter som behöver bytas 3-4 ggr.

Det finns ändå tre sätt att få längre livstid på filterna.

  1. Använd lägre filterklass – om detta är möjligt men rekommendationen är F7 och man bör inte i ett FTX-aggregat ha mindre än F5 på tilluften.
  2. Förfilter – Använd filterbox eller liknande så att du kan sätta ett förfilter G3 före ditt finfilter. Det filtret är billigare och förlänger driftstiden. Det enklaste och billigaste är att sätta ett enkelt planfilter som förfilter men tänk på att detta filtret ska bytas ca 4 ggr per år.
  3. Större filteryta – Kanske inte den lättaste punkten men allt är möjligt och tex. aggregat från Enervent har så att man kan byta från planfilter till veckade luftfiler och även till påsfilter med många små påsar. Ibland kan man bygga om aggregatet som har planfilter och använda någon annat fabrikat som har veckat luftfilter där måtten inte skiljer sig så mycket.

Fuktigt ventilationsfilter

Ventilationsfilter mår inte bra av att ständigt vara fuktiga. Smutspartiklarna som fastnar i filtermedian byggs då upp till en ”stoftkaka” där bakterier kan frodas. Gäller det bara ett vanligt regn som bygger upp fuktigheten så har det inte så stor betydelse utan då kommer filtren att snabbt torka upp igen. Man kan installera väderskydd om fallet skulle vara att ditt ventilationsfilter ständigt är för fuktigt. Normalt så förekommer det inga filter i FTX-aggregat som är tvättbara utan då förstörs strukturen och den elektriska uppladdningen och därmed får man kraftigt försämrade egenskaper. En annan sak att tänka på är att filter ofta inte tål högre temperaturer än 70-80 °C.

FTX-aggregat

Försäljningsställen och priser på FTX-aggregat

Var kan man köpa FTX-aggregat, vilka tillverkare finns det och var köper man FTX-aggregat till bäst pris?

Det finns nu för tiden en uppsjö av FTX-aggregat på marknaden av flera olika tillverkare och med stor variation mellan höga och låga priser. Populära FTX-aggregat tillverkas av bland annat Enervent, Flexit, Östberg och Fläktwoods.

FTX-aggregat – återförsäljare

Hos ventilation.se kan man köpa Östberg ftx-aggregat som bland annat Heru 100, Heru 130 och Heru 160.

Hos Soliduct kan man också köpa Östbergaggregat men även FTX-aggregat från finska Enervent med deras aggregat LTR-3, LTR-6, Pingvin, Pandion mfl.

FTX-aggregat för villaventilationen. FTX-aggregat från Enervent.

Ett FTX-aggregat från Enervent.

Priser på FTX-aggregaten varierat som sagt. Hos ventilation.se köper du exempelvis ett Östberg Heru 100 S EC för 18 232 kr och hos Soliduct kan du köpa ett Enervent LTR-3 eco EDE för 26 700 kr.

Hälsningar
FTX-ventilation
ftx-ventilation