FTX-ventilation

I dag ökar installationen av system för FTX-ventilation. FTX-aggregat kontrollerar tillförseln av tilluft och frånluft samt har filter inbyggt i aggregatet.
För en effektiv filtrering behöver uteluftsfiltren (tilluftsfilter) i FTX-aggregaten vara av minst klass F7.
ftx-ventilation i ett hus
FTX-ventilation i ett hus.

 

Fördelar med FTX-ventilation

Genom att återvinna frånluften i ett FTX-system kan energianvändandet för uppvärmning minskas med 50-60% om din villa är relativt tät. Den genomsnittliga energieffektiviseringen från ett FTX–aggregat gör att koldioxidutsläpp minskas med upp till 3500kg/år. Det motsvarar så mycket som utsläppen från en bensindriven bil som körs 2900 mil. Det vanligaste skälet till att en ny byggnad inte har ett perfekt inneklimat är att man velat sänka byggkostnaderna, eller att man tror sig få lägre driftskostnader. Det är riktigt att byggkostnaden blir lägre med färre eller sämre tekniska lösningar. Det är också riktigt att vissa av dessa installationer kostar pengar att hålla i drift, särskilt ventilationen drar en del energi. Ändå blir slutsatsen att det är att lura sig själv att spara här och inte installera FTX-ventilation.

Det är tvärtom så att det i längden blir dyrare med sämre inomhusklimat.
1. Ett bra inneklimat ökar människors produktivitet och förbättrar deras hälsa. Sjukskrivningar minskar och folk jobbar bättre.
2. FTX-aggregaten har alltid ventilationsfilter för att rena tilluften som är på väg in i huset. Ventilationsfiltren är viktiga för att inte få in föroreningar in i huset. 

3. Moderna FTX-installationer minskar energikostnaderna. Systemen kan styras, de har värmeåtervinning och alla komponenter liksom systemen som helhet blir energieffektiva.

De som investerar i FTX-ventilation får igen sina investeringar på några år genom att energikostnaderna minskar och man får en bra inomhusmiljö som innebär många positiva effekter.

Läs mer och få tips och råd på vår blogg om ventilation.

Vill du beställa ftx och andra produkter för ventilation kan vi tipsa dig om shoppen ventilation.se